.: Pojištění

Novinky v sekci POJIŠTĚNÍ:

Od 5.11. 2018 startuje nová asistence: Úrazová asistence „Kutil“ – úrazové pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním
Pojištěné osoby:
– pojištěný, druhý z manželů nebo druh či družka či registrovaný partner pojištěného, kteří s pojištěným žijí ve společné domácnosti
– děti pojištěného do věku 26 let, rodiče a prarodiče pojištěného, kteří s pojištěným žijí ve společné domácnosti
– osoby zaměstnané v domácnosti pojištěného
Proti čemu se lze pojistit – pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím je možná příčina úrazového děje, v jehož důsledku dojde k poškození zdraví pojištěného.
Pojistná částka
1 000 000 Kč