GDPR

Moje registrace je na Úřadu pro ochranu osobních údajů vedena pod číslem 00079155

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 – GDPR.

Právo na informace

Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje o Vás mám zaznamenané. Pokud by navzdory  mojí snaze o správnost a aktuálnost údajů byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.

Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete mě kontaktovat přes kontaktní formulářJsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

 Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy,  když mi je poskytnete z vlastní vůle, při objednávce.

Bezpečnost

Milan Máder, www.lomo-in.cz přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby vedené údaje chránila proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Použití osobních údajů

Milan Máder www.lomo-in.cz  používá Vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Možnost odhlášení

Pokud nechcete být součástí naší databáze, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohl Vaše údaje z databáze vymazat.

Prohlášení

Milan Máder, www.lomo-in.cz  se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních údajů, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte do webového formuláře jsou nezbytné pro komunikaci s Vámi. Používám je k realizaci objednávky zboží, identifikaci Vaší osoby a pro komunikaci s Vámi.

Vaše osobní data eviduji v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.